top of page

Reservatie - en annuleringsvoorwaarden

Als je wil deelnemen aan de 8 weken training, dan krijg je een intake formulier doorgestuurd dat je ingevuld mag terugbezorgen. Daarna mag het inschrijvingsgeld in zijn geheel gestort worden en krijg je een bevestiging van inschrijving.

 

Inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Deelname aan de 8 weken training is op basis van vrijwilligheid.

Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.

 

Annulering door deelnemer

Wanneer je wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden wil annuleren, dan heb je het recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. 

 

 • Ten laatste 4 weken voor aanvang van de training:

  • Bedrag wordt terugbetaald, enkel een administratieve kost van 75 euro wordt aangerekend.

 

 • Ten laatste twee weken voor aanvang van de training:

  • 50% wordt niet meer terugbetaald.

 

 • Annuleer je slechts binnen de laatste twee weken voor aanvang van de training

  • dan ben je het volledige bedrag kwijt.

 

 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training bij te wonen, is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten deelnemen die de hele reeks gedurende 8 weken zal volgen. Deze zal dan ook wel eerst een intake formulier moeten invullen en daarna de bevestiging krijgen van inschrijving.

  • Bij het vinden van een vervangende deelnemer wordt enkel 75 euro administratieve kosten aangerekend.
    

Halverwege instappen in het trajecten 8 weken is niet mogelijk omdat je daardoor belangrijke stappen mist.

 

Annulering door Re-Mindful-Me:

Re-Mindful-Me heeft het recht een Training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Re-Mindful-Me heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Er zal ongetwijfeld ook getracht worden om nieuwe data te vinden voor de deelnemers, of de mogelijkheid om op een later tijdstip een toekomstige training te volgen met voorrang op inschrijving.

 

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met bovenstaande annulatievoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden bij een workshop.

Annulatie door deelnemer:

 • Annulatie binnen de laatste twee weken voor aanvang van de workshop zonder een daartoe gegronde reden, waaronder ziekte van de deelnemer of overmacht, of door afwezigheid op de dag zelf,

  • geeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Annulatie door Re-Mindful-Me:

 • Re-Mindful-Me heeft het recht een workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.

 • In geval van annulering door Re-Mindful-Me

  • heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag.

Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met bovenstaande annulatievoorwaarden.

Intake-sessie aanvragen: FAQ
bottom of page